Öğretmenler Caddesi Tretuvarları ve Fener Sokak Renkli Beton Yol Yapımı