Yeni Sebze Hali Yapısı Uygulama Projeleri ve İhale Dosyası Hazırlanması